مطالعه شاخص های موثر بر صادرات محصولات مبلمان چوبی در کشور

 ۱۴۰۱/۰۱/۲۱
مطالعه شاخص های موثر بر صادرات محصولات مبلمان چوبی در کشور
هتل اسپیناس پلاس تهران لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است. چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله
میزان اهمیت شاخص های اصلی با روش دلفی تعیین و با در نظر گرفتن کلیه الزامات روش طیف لیکرت بدون اعمال و با اعمال ضرایب اهمیت نسبی هر شاخص، رتبه بندی نهایی شاخص های موثر بر صادرات محصولات مبلمان چوبی انجام پذیرفت. نتایج نشان دادند که علی رغم یافته های بسیاری از محققین، شاخص های دانش و مدیریت، حمایت های دولت از تولید کنندگان داخلی و نوآوری در زمینه های مختلف فن آوری تولید، بسته بندی، طراحی محصول و غیره به ترتیب در الویت اهمیت قرار دارند. شاخص های نیروی انسانی، مزیت رقابت نسبی، اقتصادی (هزینه ای)، مواد اولیه و محصول نهایی، و محدودیت های محیطی که نشان دهنده عوامل غیرقابل کنترل هستند، به ترتیب در درجات بعدی اهمیت قرار دارند. بنابراین ملاحظه می گردد که دلایل عمده عدم توفیق در صادرات مبلمان چوبی و از دست دادن بازار های منطقه ای به نفع کشور هایی از قبیل چین و ترکیه ریشه در عواملی غیر از کمبود مواد اولیه و ساختار های تولید داشته و نتیجه گیری می شود که توجه بیشتر به استفاده از مدیران دانش محور، ارایه آموزش های کاربردی، حمایت جدی دولت از صادر کنندگان و تولید کنندگان داخلی و ضرورت نوآوری در زمینه های مختلف، بسیار ضروری می باشد.
١ ) شاخص انسانی
 این شاخص در ارتباط با اهمیت نیروی انسانی متخصص با تجربه کافی در زمینهای مختلف مدیریت تولید، فروش و صادرات محصولات مختلف صنعت مبلمان چوبی می باشد که دارای زیر شاخصهای ذیل میباشد:
الف) تامین نیروی متخصص مطابق با نیاز صنعت
ب) ارتباط درست دانشگاه و صنعت
ج) آموزش نیروی انسانی شاغل در صنعت در قالب دورههای بازآموزی 
٢ ) شاخص حمایتهای دولت
 از آنجایی که مبحث صادرات تنها با تفکر خصوصیگرایی به بار نمی نشیند، لذا نمی توان حمایتها و کمکهای مستقیم و غیرمستقیم بدنه تصمیم گیر کشور را در پیشبرد این هدف نادیده گرفت.
به یقین، دولت با نگاهی بسیار متفکرانه و با توجه به تمام اهداف چشم انداز میتواند گام های موثرتری را برای ارتقای وضعیت صادرات محصولات مبلمان چوبی بردارد. زیر شاخه های این شاخص عبارتند از:
الف) وضعیت تعرفه مواداولیه خارجی وارداتی مورد نیار صنعت مبلمان
ب) وضعیت تعرفه ورود مبلمان به کشور
ج) امکان محدودیت یا ممنوعیت در واردات مبلمان 
د) امکان ارایه یارانه به تولیدکننده محصولات مبلمان چوبی برای صادرات 
ه) امکان بازنگری قوانین صادرات
٣ ) شاخص مواد و محصول
 تامین به موقع و مناسب انواع مواداولیه مورد نیاز در صنعت مبلمان چوبی و امکان استفاده از مواداولیه متنوع و جدید با حفظ پارامترهای مناسب کیفی، باعث تداوم تولید با کیفیت در واحد محصول نهایی شده و در نهایت با توجه به کاهش انواع ضایعات به بهره وری مناسب تولید می انجامد که باعث ایجاد قیمتی رقابت پذیر برای محصول در مقایسه باکالاهای مشابه خارجی می گردد. زیر شاخههای این شاخص عبارت اند از:
الف) وضعیت تولید داخلی از نظر مواداولیه
ب)تداوم تولید مواداولیه در کشور
ج) کیفیت مواداولیه تولید داخل
د) قیمت رقابتی محصول
ه)کیفیت محصول
ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید